Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Augustów

Lasy administrowane przez Nadleśnictwo Augustów obejmują obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

Stanowią fragment jednego z największych w Polsce kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej, będącej od wielu stuleci ostoją dzikiej przyrody. Jej najcenniejsze fragmenty chronione są w ramach Wigierskiego Parku Narodowego oraz licznych rezerwatów przyrody, w tym "Kuriańskiego Bagna", gdzie na powierzchni ponad 1716 ha ochronie podlegają rozległe fragmenty zbliżone do lasów pierwotnych. Puszcza rozciąga się również poza granicami Polski, na terenach Litwy i Białorusi, tworząc jeden z największych kompleksów leśnych w Europie. Od strony południowej nadleśnictwo graniczy  z terenami Biebrzańskiego Parku Narodowego, do którego utworzenia przyczyniło się przekazując znaczne obszary cenne przyrodniczo. Również obecnie ma swój udział w ochronie przyrody tych niezwykle cennych bagien, m.in. poprzez ochronę w ramach otuliny parku. Położone wśród lasów liczne i urokliwe augustowskie jeziora oraz Kanał Augustowski, przyciągają wielu turystów i miłośników przyrody.

   Nadleśnictwo Augustów, zgodnie z postanowieniami ustawy o lasach, realizuje zasady powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania oraz ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów : ekologicznych, produkcyjnych i społecznych. Bardzo ważnym zadaniem jest ponadto powiększanie zasobów leśnych.

WYBRANE DANE LICZBOWE :

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Augustów : 26 048,78 ha.

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem: 25 536,08 ha

Powierzchnia lasów ochronnych : 23 266 ha.

Rezerwaty przyrody : 4 o łącznej powierzchni 1 111 ha.

Liczba leśnictw : 17 o średniej powierzchni 1 530 ha

Pozyskanie drewna ogółem (plan na rok 2017) : 126 165 m3

Leśne ścieżki dydaktyczne : 6

Ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej nadleśnictwa (dane za rok 2016) : około 5,5 tys.