Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ważne spotkanie z odbiorcami drewna

Ważne spotkanie z odbiorcami drewna

28.11.2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Augustów odbyło się  spotkanie z odbiorcami macierzystymi drewna z nadleśnictw Augustów i Szczebra. Przedstawiono  zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021, zmiany od 2020 roku warunków technicznych drewna oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Uczestniczący w spotkaniu odbiorcy uzyskali odpowiedzi na zgłaszane pytania. Wszyscy zgodnie podkreślili potrzebę cyklicznych spotkań dotyczących współpracy i uzyskiwania informacji ułatwiających współpracę.