Asset Publisher Asset Publisher

Back

Światło pamięci Niezwyciężonym

Światło pamięci Niezwyciężonym

Leśnicy augustowscy zawsze pamiętali o mogiłach rozproszonych w leśnych ostępach.

Znicze, choćby najskromniejsze zawsze były zapalane na zapomnianych przez innych miejscach pochówków i tych w które wsiąkła żołnierska krew. A trzeba pamiętać, że np. odnawianie nagrobnych krzyży nie zawsze i nie przez wszystkich bywało dobrze widziane.

Z aprobatą przyjęliśmy inicjatywę Stowarzyszenia Pasjonatów Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów GRUPA WSCHÓD zapalenia zniczy o jednej ustalonej porze – 10 listopada o godz. 18:00, na mogiłach bohaterów walk o niepodległość Polski, pod dedykowanymi Im pomnikami i w miejscach przesiąkniętych Ich krwią. Taki akt w przeddzień Święta Niepodległości, to nie tylko indywidualny gest uszanowania dla ludzi, których ofierze zawdzięczamy państwową niepodległość i narodową tożsamość. To także bardzo ważne utrwalanie z zbiorowej pamięci wszystkich tych postaci, które pomimo heroizmu swoich dokonań nie trafiły do podręczników historii ani do literatury pięknej pozostając bezimiennymi „kamieniami przez Boga rzuconymi na szaniec”.

CZEŚĆ ICH PAMIECI

ps. A może w przyszłym roku zechcecie nam towarzyszyć ?  Obiecuję, że przy okazji poznacie niejedna ciekawą historię