Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nadleśnictwo Augustów współfinansuję budowę ul. Hotelowej w Augustowie

Nadleśnictwo Augustów współfinansuję budowę ul. Hotelowej w Augustowie

W dniu 19.11.2021 roku w biurze Nadleśnictwa Augustów zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie”.

Umowa wspomagania przez Lasy Państwowe organów administracji publicznej została zawarta pomiędzy Nadleśnictwem Augustów, reprezentowanym przez Nadleśniczego Wojciecha Szostaka, a Gminą Miasto Augustów, reprezentowaną przez Burmistrza Mirosława Karolczuka. Głównym założeniem wspólnego projektu jest poprawa parametrów technicznych ulicy Hotelowej użytkowanej przez lokalną społeczność oraz umożliwienie korzystania z drogi w celach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 31.12.2021 roku. Udział środków finansowych Nadleśnictwa Augustów przyjęty został w wysokości 70 000 zł. Pomoc dla Jednostki Samorządu Terytorialnego pochodzić będzie z  środków własnych nadleśnictwa. W ramach zawartej umowy Miasto Augustów zobowiązało się do ustawienia  tablic informacyjnych o uczestnictwie finansowym Lasów Państwowych w realizacji ww. projektu.