Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konsultacje ws. wyznaczenia (aktualizacji) lasów referencyjnych

Konsultacje ws. wyznaczenia (aktualizacji) lasów referencyjnych

Nadleśnictwo Augustów informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, trwa procedura konsultacji społecznych dotycząca wyznaczania (aktualizacji) na podstawie kryteriów Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce ekosystemów referencyjnych (ONG) -

kryterium: „6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie”.

Na terenie Nadleśnictwa Augustów wyznaczono 1324,44 ha ekosystemów referencyjnych.  

Lista aktualnych obszarów ONG.

Wnioski o uznanie dodatkowych obszarów za ekosystemy referencyjne , w formie pisemnej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej można składać do dnia 28.02.2022 roku na adres:

Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów lub drogą elektroniczną:  augustow@bialystok.lasy.gov.pl.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych zapraszamy do konsultacji.