Asset Publisher Asset Publisher

Back

Doceniamy wodę w lesie. Światowy Dzień Wody 2021

Doceniamy wodę w lesie. Światowy Dzień Wody 2021

22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Problem kurczących się zasobów tego surowca od lat jest jedną z największych bolączek światowych organizacji, które nawołują do oszczędzania i gromadzenia wody. Nad zatrzymaniem każdej jej kropli wody pracują także polscy leśnicy, realizując projekty retencji.

O docenianie wody apeluje ONZ, które już podczas szczytu w sprawie Środowiska i Rozwoju (UNCED) w Rio de Janeiro w 1992 r. zarekomendowało przyjęcie dnia wody.  Według danych ONZ obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka już 100 mln mieszkańców Europy. Specjaliści twierdzą, że w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40 proc.

Należy dodać, że już w 1968 r. została zauważona rola lasów dla gospodarki wodnej. Znalazło to odzwierciedlenie w przyjętej przez Radę Europy Europejskiej Karcie Wodnej. Jeden z paragrafów brzmi, że „dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna ziemi, a szczególnie lasy".

Infografika - Wielkie efekty małej retencji

Wprawdzie w tym roku zima w Polsce, w porównaniu do poprzednich lat, należała do jednych z bardziej śnieżnych, to problem coraz bardziej kurczących się zasobów wody, będzie poważnym wyzwaniem dla leśnictwa w ciągu nadchodzących lat. Lasy Państwowe mając świadomość, jak ważną rolę pełni woda w lesie są zaangażowane w programy retencji, a także ochrony i zrównoważonego użytkowania terenów podmokłych. Działania, jakie prowadzą leśnicy odtwarzając ekosystemy wodne, realizują w ramach projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz ochrony gatunków i siedlisk. 
Do przyszłego roku będą trwały programy retencji wody w lasach nizinnych i górskich. W pierwszym projekcie bierze udział 113 nadleśnictw z 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. W ramach programu są powstają nowe obiekty zatrzymujące lub piętrzące wodę, często jest także modernizowana już istniejąca infrastruktura. Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest zatrzymanie 2,1 mln m³ wody w leśnych zbiornikach.
Natomiast na terenach górskich nadleśnictw w zbiornikach małej retencji będzie zretencjonowanych 400 tys. m³ wody. Projekt jest realizowany na terenie 47 nadleśnictw w czterech dyrekcjach Lasów Państwowych. W ramach programu powstaną nowe zbiorniki, ale także pośrednim celem jest odbudowa cennych ekosystemów naturalnych.