Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Mokradła i woda”

„Mokradła i woda”

2 lutego każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł

Tegorocznym hasłem jest:

„Mokradła i woda”

 

2021 rok to 50 –ta rocznica podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych.

W tym roku Nadleśnictwo Augustów planuje wykonać budowę urządzeń małej retencji w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.  Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Planowany efekt to około 9000 m3 zretencjonowanej  wody  dzięki wybudowaniu 18 urządzeń i przebudowy jednego zbiornika wodnego.