Asset Publisher Asset Publisher

NATURA 2000

Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Zdecydowana większość powierzchni nadleśnictwa położona jest na obszarach "Natura 2000"

Nazwa

Wielkość

Akt powołujący

PLH200005 Ostoja Augustowska

18 868,44 ha

Decyzja komisji UE  nr C(2008) 8039 (2009/93/WE)

PLB200002 Puszcza Augustowska

20 214,15 ha

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133)

PLH200008 Dolina Biebrzy

1 019,73 ha

Decyzja komisji UE  nr C(2008) 8039 (2009/93/WE)

PLB200006 Ostoja Biebrzańska

4 688,68 ha

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133)