Asset Publisher Asset Publisher

  

Aktualności

IV Edycja LOWE FOREST

Po raz czwarty rozpoczęły się prace przy organizacji Leśnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej FOREST.

W tym roku nagrodą dla opiekunów finalistów jest wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Szczegóły w Regulaminie IV LOWE FOREST: c/document_library/get_file

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału !

 

Pozytecznie i przyjemnie z liśćmi i dymem

 

Po raz kolejny Lasy Państwowe wzięły udział w Ogólnopolskim Programie „Pomóżmy kasztanowcom". Jak co roku od strony społecznej najbardziej aktywni

byli nauczyciele i uczniowie szkół, którzy w ten sposób pomagają drzewom dającym cień, ładny widok, a jesienią powszechnie lubiane kasztany.

O rosnące przy drogach i alejach dbają z urzędu różnego rodzaju instytucje państwowe. Duże znaczenie w ochronie drzew mają też niewielkie,

spontaniczne akcje prowadzane w ramach pojedynczych rodzin, czy też niewielkich osiedli. Już samo grabienie liści może być dla dzieci dobrą zabawą,

a dla dorosłych wspomnieniem dzieciństwa. Dużo większą atrakcją bywa palenie liści, tym bardziej, jeśli połączone jest z pieczeniem jabłek i ziemniaków.

Palenie ogranicza występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka – groźnego szkodnika, którego poczwarki wylęgają się i zimują właśnie w liściach.

Przy słonecznej pogodzie dodatkową nagrodą dla uczestników akcji grabienia i palenia liści mogą być piękne efekty wizualne i swoista gra dymu

i promieni świetlnych. A dobra zabawa i miłe wspomnienia, to najlepsza gwarancja na kontynuowanie prac w przyszłości.

 

Najbardziej pracochłonne było grabienie liści.
Jeszcze przyjemniej paliło się liście a potem piekło ziemniaki.
Dodatkową nagrodą za podjęty trud były ciekawe efekty wizualne.

 

 

Trwają konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Augustów informuje, że ogłasza konsultacje społeczne na temat proponowanych zmian poniżej wymienionych kategorii

lasów HCVF  oraz powierzchni nie objętych zagospodarowaniem.

Szczegóły w Planie Urządzania Lasu w podstronie Konsultacje Społeczne.

 

Spotkanie leśników z Polski i Niemiec.

Na zaproszenie białostockiego oddziału PTL z wizytą do naszej Dyrekcji przybyli leśnicy niemieccy. Obok innych

nadleśnictw odwiedzili również Nadleśnictwo Augustów, w którym oglądali wybrane prace gospodarcze,

powierzchnię z naturalnym odnowieniem sosnowym, a przede wszystkim fragmenty drzewostanów Puszczy

Augustowskiej. W Centrum Edukacji Leśnej zaprezentowano specyfikę RDLP Białystok oraz przedstawiono

krótką prezentację fotograficzną ukazującą przyrodę Puszczy Augustowskiej. Jako dodatkową atrakcję

przygotowano rejs gondolami do Doliny Rospudy.

 

 Powitanie gości przez Nadleśniczego
 Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pracy frezu
 Niemieccy koledzy zwracali uwagę na dużą naturalność polskich lasów
 W CEL przedstawiono specyfikę Puszczy Augustowskiej
 Jedną z atrakcji był "deszczowy" rejs gondolami do Doliny Rospudy

 

Międzynarodowy Rok Lasów 2011

Trwają przygotowania do obchodów, ogłoszonego przez UNESCO, Międzynarodowego Roku Lasów 2011.

Wszystkich chętnych do wpółpracy w tym zakrsie serdecznie zapraszamy.

 

 Przygotowany przez RDLP Białystok banet MRL 2011.

 

Międzynarodowy plener rzeźbiarski "RZEŹBA W PUSZCZY"

 

 

Powszechnie znana jest niezliczona ilość zastosowań drewna do celów użytkowych. Znacznie mniejsze

wykorzystanie, szczególnie miejsc oddalonych od dużych ośrodków miejskich, dotyczy drewna jako materiału

zastosowanego do wypowiedzi artystycznej. Wychodząc naprzeciw tej pokaźnej luce, Centrum Edukacji Leśnej

Nadleśnictwa Augustów zorganizowało plener rzeźbiarski. Tytuł pleneru „Rzeźba w Puszczy" nawiązuje do sytuacji,

w której po raz pierwszy w Polsce modernistyczne rzeźby są wystawione pośród leśnej głuszy. Jedynym wyjątkiem

jest rzeźba zainstalowana przy wejściu do Centrum Edukacji Leśnej, co będzie swego rodzaju wizytówką

i zachętą do odwiedzenia pozostałych rzeźb. Nadanie rangi międzynarodowej stworzyło okazję przyjazdu

gości z zagranicy, w tym Belgii, Ukrainy i Niemiec. Niewątpliwie wpłynęło także na znalezienie solidnych

partnerów przedsięwzięcia – Urzędu Miasta w Augustowie i Augustowskich Palcówek Kultury.

Ciężar finansowy pomogli udźwignąć także sponsorzy wybranych zadań. Przedsięwzięcie tej rangi mogło

przebiec sprawnie również dzięki zaangażowaniu wielu przychylnych osób, w tym szczególnie praca społecznego koordynatora.

Sukces został uwieńczony uroczystym wernisażem. Wstęgę przecięli między innymi zastępca dyrektora

RDLP w Białymstoku Pan Marek Masłowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Pan Tadeusz Wasilewski.

Nadleśniczy, jako gospodarz miejsca, podziękował wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności artystom

za ich wielką pracę oraz wszystkim organizatorom za trud przygotowań. Pozostaje nadzieja, że ukoronowaniem

ciężkiej pracy będzie wydanie katalogu podsumowującego to wyjątkowe wydarzenie artystyczne.

 

 Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał zastępca dyrektora RDLP Białystok Pan Marek Masłowski. Fot. Zbigniew Bartoszewicz.

 

 

 Wido Buller w trakcie montażu rzeźby obok Centrum Edukacji Leśnej

 

 

 Jeden z owoców plenerowych prac rzeźba ZAWY WORPUS symbolizująca LAS pisany alfabetem prof Strzemińskiego

 

XI Pielgrzymka Leśników do Sanktuarium w Studzienicznej.

 Już po raz jedenasty leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku spotkali się na Pielgrzymce do Sanktuarium

Maryjnego w Studzienicznej. Oficjalnego otwarcia uroczystości pielgrzymkowych dokonał Dyrektor RDLP Białystok

Pan Ryszard Ziemblicki. W swym wystąpieniu nawiązał do historycznych wydarzeń powiązanych

z losami leśników. Po złożeniu wiązanek i wieńców pod Pomnikiem Leśników, przez poszczególne delegacje,

uczestnicy udali się pod Ołtarz Polowy. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Biskup Ełcki Ks. Jerzy Mazur,

który na zakończenie Liturgii otrzymał od Dyrektora Ryszarda Ziemblickiego fotografię przedstawiającą

fragment Szlaku Papieskiego, z odcinka przebiegającego przez Lasy Państwowe - Puszczę Augustowską.

Goście z Białowieży zaprezentowali część artystyczną, łącząc elementy przyrodnicze, religijne i patriotyczne.

Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II i podzieleniu się chlebem, pielgrzymi udali się

na wspólny posiłek, dodający sił przed często długą drogą powrotną.

 

 Uroczystości otworzył Dyrektor RDLP Białystok Pan Ryszard Ziemblicki

 

 Uroczysta Msza Święta przy Ołtarzu Polowym

 

 Poczty sztandarowe z Kaplicą Na Wodzie w tle

 

 Biskup Ełcki Jerzy Mazur otrzymał od leśników pamiątkowe zdjęcie

 

 Oficjalne uroczystości zakończyło tradycyjne już dzielenie się chlebem

 

Wiosenne zadrzewienia

Jak co roku szkoły i instytucje posadziły wiele drzew w najbliższym otoczeniu.

Ten piękny zwyczaj pełni bardzo ważne funkcje praktyczne, ubogacając krajobraz i poprawiając miejscowy mikroklimat.

Duże znaczenie ma również rola edukacyjna. Sadzenie drzew wymaga podjęcia trudu, na którego efekty trzeba czekać wiele lat.

Często więc sadzimy drzewa dla innych ludzi. Rozwija naszą wyobraźnię, bowiem wybierając miejsce dla danego gatunku trzeba zaplanować tyle przestrzeni, ile wymagać będzie dorosłe drzewo.

Posadzone drzewa wymagają zwykle naszej opieki w pierwszych latach, co uczy nas odpowiedzialności.

Z posadzonych drzew korzysta wiele innych, postronnych osób, co czyni sadzenie działaniem prospołecznym.

Widać więc wyraźnie jak mądrym jest staropolski zwyczaj, nakazujący mężczyznom posadzenie przynajmniej jednego drzewa.

 Sadzenie drzew w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Netcie, z udziałem Pani Dyrektor Henryki Mołodziejko

 

70-a rocznica wywózki leśników na Sybir

 

 

Pierwsza masowa deportacja Polaków na Syberię miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Objęła osoby zamieszkujące

wschodnie tereny ówczesnej Polski, które okupacyjne władze ZSRR postrzegały jako zagrożenie. Wskutek tej niszczycielskiej

polityki szczególnie mocno ucierpiały środowiska nauczycielskie, kombatanckie, urzędnicy państwowi, służby mundurowe

i zdecydowana większość leśników.

Już same aresztowania były dramatem dla rozbitych rodzin. Później bywało znacznie gorzej: niskie temperatury, głód

i choroby w bydlęcych wagonach, niewolnicze obozy pracy, więzienie bez procesu i wyroku, ciągłe rewizje, zastraszanie.

Warto by zadać sobie pytanie o sens tych wydarzeń. Przede wszystkim jednak należy o nich pamiętać.

 

Dworzec PKP w Augustowie, skąd 10 lutego 1940r. ruszyły pierwsze wagony wiozące leśników na Sybir.

 

Siedemdziesiątą rocznicę tych tragicznych wydarzeń uczcili między innymi leśnicy Nadleśnictwa Augustów. Odwiedzili

dwa miejsca związane z pamięcią o wywiezionych: Pomnik Leśników Puszczy Augustowskiej w Studzienicznej

oraz dworzec PKP w Augustowie, z którego na nieludzką drogę ruszyło bardzo wiele transportów. Zapaleniem zniczy

i złożeniem kwiatów dano wyraz pamięci i szacunku wobec ofiar represji, które objęły dziesiątki tysięcy leśników

i ich rodzin z Wschodnich Kresów Rzeczpospolitej.

 

 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Leśników Puszczy Augutowskiej

 

  *   *   *    

Zapraszamy do udziału w konkursie Podlaska Marka Roku

Szczegóły na stronie: www.podlaskamarka.pl

 

III Leśna Olimpiada Wiedzy Ekologicznej "FOREST"

ROZSTRZYGNIĘTA !

 

Szczegóły w zakładce "Leśne konkursy" - zapraszamy !

 

 

Wycieczka w ramach podsumowania II LOWE FOREST

     Wycieczką do Muzeum Wigier zakończyły się wydarzenia związane

z II Leśną Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej FOREST. Wyjazd do Wigierskiego

Parku Narodowego był nagrodą dla nauczycieli, których podopieczni

zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych

i tematycznych.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili nowoczesne, otarte w tym roku muzeum

oraz jedną z parkowych ścieżek edukacyjnych. Wśród atrakcji warto wymienić podróż w czasie do schyłku epoki lodowcowej,

kiedy to kształtowała się rzeźba okolicznych terenów oraz podróż batyskafem

do 70-io metrowych głębin jeziora Wigry. Obok wielu wystaw stałych, uczestnicy

obejrzeli również wystawę czasową przygotowana przez Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa

w Warszawie pt.: „Rzeźby zwierząt" – jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów rzeźb

animalistycznych. Dodatkowymi atrakcjami były: regionalny posiłek oraz ufundowane

przez organizatorów pamiątki, pełniące również rolę edukacyjną. Tak więc poza

przyjemnym spędzeniem czasu uczestnicy wycieczki mogli w wielu dziedzinach rozwinąć

swe przyrodnicze zainteresowania.

Warto przypomnieć, że była to już druga wycieczka w ramach LOWE FOREST

(pierwsza zorganizowana była w Białowieskim Parku Narodowym), natomiast

opiekunowie finalistów III-iej edycji pojadą do Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Zapraszamy więc do udziału w konkursie. Szczegóły w zakładce: Konkursy.

   Uczestnicy wycieczki II LOWE FOREST z mamutem w tle.

 

 *     *    *

 

 

Sprzątanie Kanału Augustowskiego

 

 

     Wrzesień każdego roku, podobnie jak i
kwiecień, to miesiące,
w których na terenach Nadleśnictwa Augustów od wielu lat przeprowadzane
są różnego typu akcje sprzątania. Niewątpliwymi liderami tych akcji są
nauczyciele i uczniowie wielu szkół, wspierani przez leśników oraz
instytucje samorządowe. Przedsięwzięcia te pełnią role wychowawczą
i kształtują wiele postaw przyjaznych środowisku naturalnemu.
Tegorocznym pomysłem Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie było
posprzątanie fragmentu Kanału Augustowskiego. Wybrano najbardziej
zaśmiecony odcinek pomiędzy śluzami w Augustowie i Białobrzegach.


W akcji wzięły udział oraz udzieliły wsparcia liczne instytucje
i przedsiębiorstwa. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwało
Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które
ponadto zabrało na swoje motorówki największa grupę dzieci.
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Augustowie w strojach płetwonurków przeczesywali i zbierali śmieci z
dna kanału. Swoje osady przygotowały również: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w
Augustowie i Nadleśnictwo Augustów. Udział dwojga dziennikarzy z prasy i radia
pozwolił na zaprezentowanie szerszemu gronu społeczeństwa narastającego
problemu, jakim niewątpliwie są śmieci.

W efekcie prac zebrano łącznie kilkanaście worków śmieci, co jest
ilością dość znaczną, zważywszy na specyfikę pracy na motorówkach oraz
duży udział w śmieciach woreczków foliowych i innych opakowań.

Atrakcyjności tej mało estetycznej pracy dodawała swoista rywalizacja
poszczególnych osad w wyławianiu nietypowych "fantów", jak np. zatopione
drzwi,
fotel i części samochodowe. Największym „trofeum" była wyłowiona z dna
(z niemałym wysiłkiem) opona od tira, która według relacji obserwatora
przeleżała tam już sześć lat. Tego typu znaleziska wielokrotnie
przypominały o tym jak ważne jest właściwe kształtowanie ludzkich postaw
wobec środowiska naturalnego.

Po zakończeniu pracy uczestnicy zjedli posiłek ufundowany przez lokalne
przedsiębiorstwa przy ognisku przygotowanym przez Nadleśnictwo
na śródleśnej polance nad brzegiem kanału.
Niewątpliwa satysfakcja z wykonanej pracy, widoczna podczas powrotu
posprzątanym już odcinkiem oraz koleżeńska atmosfera pracy,
z pewnością będą zachętą do udziału w kolejnej akcji, planowanej
już na najbliższą wiosnę.

 

 

 
Komendant Straży Leśnej - Mieczysła Malinowski - wraz z największym znaleziskiem - oponą od tira.

 *     *    * 

Wystawa fotograficzna "Ptaki Spitsbergenu"

„Z pierwszym mocniejszym promieniem słońca, (...) Wkoło robi się coraz gwarniej, skrzydlaty „ludek" rozpoczyna swoje gody i lęgi. Tam gdzie jeszcze tak niedawno panowała zaklęta zimowa cisza i pustka, powietrze faluje od ruchu wielotysięcznych eskadr ptasich (...) Wystarczy podejść do pierwszej skalnej ściany nad zatoką, zajrzeć w głąb każdej doliny, czy wspiąć się na grań skalną, żeby się przekonać, jak mocno tętnią te okolice życiem ptasim"  

 

                                                               Włodzimierz Puchalski „Przyroda Arktyki"

 

Jest to już druga wystawa w Centrum Edukacji Leśnej Nadleśncitwa Augustów, która prezentuje niezwykłą przyrodę Parku Narodowego Południowego Spitsbergenu. Pierwsza - "Oblicza Arktyki" przedstawiała krajobrazy. Obecna pozwala się zapoznać z ptakami, stanowiącymi najliczniejszą grupę zwierząt.

Obie wystawy, w pewien sposób łącząc Arktykę - porośniętą przed milionami lat lasami oraz Puszczę Augustowską - której krajobraz został ostatecznie uformowany przez lodowce "zaledwie" przed kilkunastoma tysiącami lat, pozwalają lepiej zrozumieć zmiany zachodzące w przyrodzie. 

Autorem pomysłu wystawy, zdjęć i tekstów jest zaprzyjaźniony z Nadleśnictwem Augustów Mateusz Moskalik -  doktorant w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania z zakresu glacjologii i sedymentologii na obszarze południowego Spitsbergenu.

Patroni wystawy: Komitet Badań Polarnych PAN, Zakład Badań Polarnych i Morskich IGF PAN, Zakład Ekologii Morza, Instytut Oceanografii PAN.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy !

 

   Jedna z kilkudziesięciu fotografii tworzących wystawę "Ptaki Spitsbergenu".

 

*     *    * 

Dni otwarte w Centrum Edukacji Leśnej w Studzienicznej 

W dniach 17-18 czerwca br., w godz. 9.00 do 14.00 zorganizowano Dni Otwarte Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów. Tak jak poprzednio dla zwiedzających przygotowano liczne atrakcje, w tym m.in. pokazy slajdów i filmów przyrodniczych, wystawy edukacyjne, zwiedzanie ścieżki edukacji leśnej. Przygotowano również dwie wystawy fotograficzne (!). Chętni jak zwykle otrzymali pamiątkowe pocztówki przedstawiające przyrodę Nadleśnictwa. Kominek i ognisko pod wiatą pozwoliły upiec przyniesiony posiłek. Informacje o inicjatywie leśników pojawiły się w Radiu 5. 

 

 
 Wielu nauczycieli samodzielnie oprowadza swoje grupy po Centrum Edukacji Leśnej  w Studzienicznej

Duże zainteresowanie pomysłem będzie z pewnością zachętą do organizowania kolejnych edycji Dni Otwartych. 

*     *    * 

X Jubileuszowa Pielgrzymka Leśników Białostockich do Sanktuarium w Studzienicznej

W dniu 6 czerwca br. leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wzięli udział w X Jubileuszowej Pielgrzymce Leśników Białostockich do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. Zwyczajem się już stało, że jest ona organizowana w pierwszą sobotę czerwca, co nawiązuje do wizyty Jana Pawła II w Studzienicznej, która miała miejsce w dniu 9 czerwca 1999 roku.

Uroczystości pod Pomnikiem Leśników Puszczy Augustowskiej rozpoczął Dyrektor RDLP w Białymstoku, mgr inż. Ryszard Ziemblicki. Powitał przybyłych leśników i ich rodziny oraz wszystkich zaproszonych gości. Podsumował 10 lat leśnego pielgrzymowania, znaczenie i zróżnicowane role leśników w życiu społeczeństwa oraz podkreślił wagę takich spotkań, jak to w Studzienicznej.

Chór Leśników Puszczy Białowieskiej, pod kierunkiem Elżbiety Laprus, w sposób odświętny odśpiewał Hymn Leśników „Chwała Ci Lesie" oraz wiązankę pieśni leśno patriotycznych. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Leśników. Leśny charakter spotkania podkreślał również Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Augustów.

Następnie zgromadzeni udali się pod ołtarz polowy, gdzie wystąpiło Koło Recytatorskie Technikum Leśnego w Białowieży z programem przygotowanym przez Alinę Waszkiewicz i Martę Wołoncewicz.

Wprowadzenia w Liturgię dokonał Ksiądz Kapelan Stanisław Hodun. Tradycyjną i uroczystą Mszę Świętą koncelebrował Ksiądz Biskup Romuald Kamiński… Wyjątkowego charakteru nadały jej śpiewy Orkiestry Koncertowej VICTORIA.

Na zakończenie mszy Dyrektor Ryszard Ziemblicki podziękował organizatorom i wszystkim przybyłym oraz przekazał kustoszowi Sanktuarium w Studzienicznej – księdzu Prałatowi Zygmuntowi Kopiczko tablicę okolicznościową, upamiętniającą X Pielgrzymkę Leśników.

            Kolejnym miejscem spotkania była Kaplica Matki Boskiej Studzieniczańskiej, gdzie dokonano Aktu Zawierzenia. Następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zwyczajowo już łamano się upieczonymi specjalnie na tą okazję chlebami. W niedalekim sąsiedztwie posadzonego przed trzema laty Dębu Papieskiego, Ksiądz Biskup Romuald Kamiński i Dyrektor Ryszard Ziemblicki posadzili razem Cis Papieski. Ofiarowana przez Dyrektora Ziemblickiego sadzonka cisa została wyhodowana z nasion poświęconych przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

            Ostatnim punktem oficjalnego programu był koncert Orkiestry Koncertowej VICTORIA. W malowniczej scenerii Studzieniczańskiego Sanktuarium zgromadzeni wysłuchali wyjątkowe wykonania takich utworów jak „Mury" Jacka Kaczmarskiego, „Uśmiechnij się mamo", a w hołdzie Janowi Pawłowi II m.in. „Barkę". Wśród kilkunastu pieśni znalazły się bliskie szczególnie leśnikom „Pojedziemy na łów", czy też „Szła dzieweczka, po drwa do laseczka". Niezwykłe głosy solistów Teatru Wielkiego Opery Narodowej zabrzmiały podczas wykonania utworu Gastona de Murty „Spente le Stelle".

            Po agapie przy ognisku nad jeziorem Studzienicznym dla chętnych przygotowano rejsy statkami Augustowskiej Żeglugi oraz udostępniono Centrum Edukacji Leśnej „W Puszczy Głuszca" wraz z wystawą czasową pt. „Żurawie nie znają granic".

             Niepostrzeżenie, pierwsza dekada leśnych pielgrzymek przeszła już do historii…

 

   Jedną z pamiątek po X Pielgrzymce Leśników będzie Cis Papieski, posadzony przez Ksiądz Biskupa Romualda Kamińskiego i Dyrektora Ryszarda Ziemblickiego.

 

*    *     *

 Wspólny projekt Nadleśnictwa Augustów i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Od wielu lat Nadleśnictwo Augustów współpracuje w dziedzinie edukacji przyrodniczo-leśnej z wieloma szkołami, instytucjami i organizacjami oraz indywidualnymi osobami. Dobrym i wartym opisania jest przykład wspólnego przedsięwzięcia Nadleśnictwa Augustów i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podczas realizacji trzech niżej opisanych inicjatyw.

 

Konferencja w Centrum Edukacji Leśnej

W dniu 21 maja br. w Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów "W Puszczy Głuszca" im. Jana Pawła II miała miejsce Konferencja popularno-naukowa pt.: "Wybrane zagadnienia edukacji leśnej". Była to dobra okazja do zaprezentowania wybranych zagadnień i tematów związanych z edukacją leśną. Przy okazji stała się również podsumowaniem ostatnich 10-iu lat prowadzenia edukacji leśnej w Nadleśnictwie Augustów. Zostały na niej omówione nowe metody edukacji, jak budowanie ścieżek dydaktycznych, wydawanie folderów, broszur, plakatów, kalendarzy i pocztówek. Uczestnikami spotkania byli pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, nauczyciele, pracownicy nadleśnictw oraz inne osoby aktywnie uczestniczące w edukacji przyrodniczo-leśnej. W części referatowej wystąpili m.in.:

dr Lubosza Wesołowska – „Gatunki obce w Polsce północno-wschodniej oraz rola edukacji leśnej w celu zachowania gatunków rodzimych"
mgr inż. Joanna Adamczewska - "Edukacja w parkach narodowych na przykładzie Wigierskiego PN"
mgr inż. Joanna Kurzawa – „Doświadczenie i wnioski z XX letniej działalności P K Puszczy Knyszyńskiej - zapoznać, wyedukować, zachęcić do ochrony przyrody"
mgr Anna Reda – „Edukacja leśna z perspektywy augustowskiej szkoły".
mgr inż. Andrzej Antczak - „Tradycje edukacji leśnej prowadzonej w Lasach Państwowych"
dr Ewa Referowska-Chodak – „Rola edukacji leśnej w ochronie przyrody".
mgr inż. Roman Rogoziński – „Wybrane zagadnienia edukacji leśnej w Nadleśnictwie Augustów".
Oczywiście nie zabrakło dyskusji i przekazywania materiałów pomocnych podczas zajęć edukacyjnych. Ważnym i przyjemnym miejscem wymiany doświadczeń było ognisko z ciepłym posiłkiem. W wolnych chwilach uczestnicy konferencji mogli pozwiedzać ekspozycje Centrum, w tym również przygotowaną wystawę edukacyjną.
 
   Wystąpienie dr Ewy Referowskiej-Chodak z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie
 
Wystawa pt.: „Edukacja leśna w Nadleśnictwie Augustów"
 
Wizualne przedstawienie podstawowych działań i miejsc związanych z edukacją leśną - wystawa podsumowująca ostatnie 10 lat działań edukacyjnych w Nadleśnictwie Augustów. Barwne fotografie dużego formatu pozwoliły na zaprezentowanie jednego z podstawowych sposobów dotarcia do społeczeństwa z ideą ochrony przyrody. Przedstawienie piękna i unikalności okolicznej przyrody zachęca do jej głębszego poznania, a w konsekwencji również do ochrony.
 
   Jedna spośród fotografii tworzących wystawę, przedstawiająca ścieżkę edukacyjną "Kozi Rynek".
 
Wydanie książki/albumu
 
poruszającego zagadnienia z edukacji przyrodniczo-leśnej
Dotychczas Nadleśnictwo Augustów przygotowało i wydało wiele pocztówek, kalendarzy i plakatów poruszających zagadnienia z edukacji przyrodniczo-leśnej. Przygotowano również dwa foldery na ten temat, jednak duże zainteresowanie problematyką sprawiło, że przygotowane nakłady i ich wznowienia wyczerpały się. Kilka lat dalszego gromadzenia materiału, dawało możliwość przygotowania kolejnej publikacji. Stało się to możliwe dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.   
Wśród kilkudziesięciu tematów znalazły się opisy rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową, pomniki przyrody, ścieżki edukacyjne. Zaprezentowano Centrum Edukacji Leśnej „W Puszczy Głuszca" im. Jana Pawła II, konkursy o tematyce przyrodniczej, wystawy, siedliska podlegające ochronie, ochronę i hodowlę lasu, aspekty kulturowe związane z przyrodą lasów itp. Liczne fotografie pozwalają nie tylko zrozumieć specyfikę prowadzonych działań edukacyjnych, ale również poznać urodę i bogactwo przyrodnicze Polskich Lasów na przykładzie jednego z ponad czterystu trzydziestu nadleśnictw w Polsce.
 
Okładka albumu
. 

*     *    *

Trwa kampania edukacyjna "Nauka na czasie - czyste Podlasie"

Nadleśnictwo Augustów przyłaczyło sie do Kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska w województwie podlaskim pod hasłem "Nauka na czasie - czyste Podlasie" realizowanej przez samorząd województwa podlaskiego.

Szczegóły oraz ciekawy poradnik ekologiczny do pobrania na stronie internetowej:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/edukacja/

 

*     *     *

X Edycja konkursu plastyczno-literackiego pod Honorowym Patronatem Podlaskiego oraz Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.
„Mój las - las moich marzeń"
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego wiedzy o lesie i jego roli w najbliższym otoczeniu oraz budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.
Regulamin Konkursu:
  1. Forma prac może obejmować różnorodne techniki plastyczne i literackie (wiersz, opowiadanie);
  2. Prace konkursowe będą rozpatrywane w kategoriach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VI i gimnazjum;
  3. Prace należy składać bezpośrednio w siedzibie RDLP w Białymstoku, ul. Lipowa 51, pokój nr 50, w terminie do 25 maja 2009 roku; (można również składać prace w siedzibie Nadleśnictwa Augustów w terminie do 20 maja 2009r. a Nadleśnictwo dostarczy prace do RDLP w Białymstoku);
  4. Rozstrzygnięcie konkursu z prezentacją prac odbędzie się 5 czerwca 2009 roku w siedzibie RDLP w Białymstoku, ul. Lipowa 51, o godz.10.00;
  5. Organizatorzy: RDLP w Białymstoku (koordynator: Ewa Majewska) oraz Nadleśnictwa: Dojlidy, Czarna Białostocka i Supraśl.

*     *     *

Wystawa fotograficzna "Żurawie nie znają granic".

XII 2008

Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów zaprasza do obejrzenia czasowej wystawy fotograficznej pt.: „Żurawie nie znają granic". Wystawę przygotowało Muzeum Przyrody w Olsztynie. Fotgrafie wykonane przez najlepszych polskich fotografików przyrody zadziwiają różnorodnością oraz wiernym odtworzeniem specyfiki występowania tych niezwykłych ptaków.  
 

 

Jedna z kilkudziesięciu fotografii prezentowanych na wystawie.

  *     *     * 

Certyfikat SGS - konsultacje społeczne.

  Nadleśnictwo Augustów, udoskonalając proces prowadzenia gospodarki leśnej, prowadzi działania mające na celu identyfikację i ocenę występowania lasów o szczególnej wartości: HCVF – High Conservation Value Forests. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, zwracamy się do lokalnych społeczności, organizcji pozarządowych oraz pozostałe podmioty zainteresowane tematyką ochrony obszarów leśnych. Prosimy o zgłaszanie potencjalnie wartościowych obszarów leśnych wraz z propozycjami dostosowania działań gospodarczych do wymogów ochrony.

   Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa Augustów.

    Ostateczne konsultacje odbędą się, po zebraniu wszystkich propozycji, w RDLP Białystok. Na uwagi i propozycje oczekujemy do 31 marca 2009r.

   Szczegółowe kryteria wyznaczania takich lasów dostępne są na stronie: http://www.fsc.pl/images/data/page/4/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

 

 

 *     *     * 

3 listopada 2008 r

II edycja Leśnej Olmpiady Wiedzy Ekologicznej "FOREST"

*     *    *