Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nowe stanowiska cennych gatunków chronionych w Nadleśnictwie Augustów

Nowe stanowiska cennych gatunków chronionych w Nadleśnictwie Augustów

Miło nam donieś, że ponownie stwierdzono nowe stanowiska cennych gatunków chronionych owadów w jednym z leśnictw z Obrębu Balinka.

W ramach prowadzonych przez organizację pozarządową badań udało się potwierdzić  bytowanie i nowe stanowiska chrząszczy: wynurta  (Ceruchus chrysomelinus –z rodziny jelonkowatych),  zgniotka szkarłatnego (Cucujus haematodes –z rodziny zgniotkowatych) i pachnicy próchniczki  (Osmoderma bernabita – z rodziny poświętnikowatych). Dwa pierwsze chrząszcze są związane ze starymi drzewami iglastymi (stare martwe drewno), a pachnica ze starymi dziuplastymi dębami. Przedstawiciel organizacji pozarządowej w informacji o nowych stanowiskach napisał:

„W związku z

- dużą wartością przyrodniczą wydzielenia - obecność wielu cennych gatunków;

- faktem iż jest to dobrze zachowany las wodochronny;

wnioskuję o utrzymanie w kolejnych latach i kolejnych PUL statusu lasu referencyjnego / gospodarstwa specjalnego w oddz….”

Świadczy to o tym, że zabiegi hodowlane, ochronne i pozyskanie drewna prowadzone w nadleśnictwie stwarzają warunki rozwoju i bytowania chronionych i cennych gatunków nie tylko ze świata owadów. Obszar, na którym stwierdzono cenne gatunki, nadleśnictwo zaklasyfikowało kilka lat wcześniej do tzw. ONG – obszar nie objęty gospodarowaniem.

Czekamy na kolejne informacje, które pozwolą nam jeszcze bardziej cenić  i dbać o zasoby Puszczy Augustowskiej.