Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dbamy o dobrostan naszych rodzin pszczelich

Dbamy o dobrostan naszych rodzin pszczelich

Jednym z działań w ramach projektu czynnej ochrony pszczoły augustowskiej jest wykonanie analiz laboratoryjnych przynależności gatunkowej pszczół i analiza pyłkowa miodu.

W tym celu zostało pobrane blisko 150 prób pszczół (po 250 pszczół na badanie warrozy, próbki czerwiu na badanie warrozy oraz 5 razy po 30 pszczół na badanie chorób). Pobrano także 50 prób miodu. Było to pracochłonne zajęcie, (a czasami bolesne), ale udało się zebrać próby i wysłać do analiz. Analizy dokonuje:

- Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,

-  Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Pszczelnictwa w Puławach

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Po wykonaniu badań otrzymujemy stosowny raport z wynikami i wnioskami. Badania mają dać informację o stanie zdrowotności rodzin pszczelich. Jest to bardzo ważne ze względu na przekonanie przeciwników i oponentów projektu, że nasze rodziny pszczele  nie są zagrożeniem dla pasiek pszczelarzy. Analiza pyłkowa miodu wskaże nam główne źródła pozyskiwania pokarmu prze pszczoły w Puszczy Augustowskiej.

Przy okazji dokonaliśmy przeglądu mini pasiek. Można stwierdzić, że opiekunowie poszczególnych uli wkładają sporo pracy na ich opiekę. Poza jednostkowym przypadkiem ucieczki roju wszystkie mini pasieki są w dobrej kondycji i rokują na bezpieczne przezimowanie. Dodać należy, że wszystkie ule w stosownym czasie były zaopatrzone w paski do zwalczania warrozy, roje zostały dokarmione poprze podanie inwertu  i pyłku pszczelego. Dodatkowo w przyszłym tygodniu wszystkie roje zostaną odymione Apiwarolem.

Należy liczyć, że wiosną wszystkie roje w dobrej kondycji rozpoczną swój cykl biologiczny i zaczną między innymi zapylać rośliny w Puszczy Augustowskiej.