Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zauważyłeś pożar-alarmuj...

Zauważyłeś pożar-alarmuj...

          Marzec i kwiecień to w większości nadleśnictw zwykle czas rozpoczęcia całodziennych dyżurów przeciwpożarowych. Jest to najbardziej niebezpieczny okres w ciągu roku ponieważ na polach i łąkach jest jeszcze sucha i łatwopalna roślinność z zeszłego roku a soczysta roślinność dopiero budzi się do życia. Ponadto w tym okresie wiele osób pomimo, że jest to zakazane wypala trawy. Taki niekontrolowany ogień często przenosi się dalej, powodując pożary lasu.

          Lasy Nadleśnictwa Augustów objęte są obserwacją z 3 kamer umieszczonych na wieżach obserwacyjnych zlokalizowanych w Augustowie, Krasnem i Kamieniu, często wykorzystywane są również wieże obserwacyjne sąsiednich nadleśnictw. Obserwacja jest prowadzona od 15.03 do 15.10 każdego roku. W zależności od warunków może być wprowadzony inny termin rozpoczęcia i zakończenia obserwacji.

          Od 1 kwietnia do 30 września w biurze Nadleśnictwa Augustów działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD). W godzinach pracy nadleśnictwa dyżuruje pracownik zajmujący się ochroną przeciwpożarową, natomiast po godzinie 15-ej oraz w dni wolne od pracy przeszkolony pracownik. Dodatkowo jest ustalany również tzw. „dyżur pod telefonem", który sprawuje pełnomocnik nadleśniczego. Łączność z leśnictwami odbywa się za pośrednictwem telefonu. Organizację akcji ratowniczej oraz ograniczenie skutków innych miejscowych zagrożeń na obszarze nadleśnictwa, nadleśniczy powierza pełnomocnikowi (pełnomocnikom) nadleśniczego. Pełnomocnik posiada upoważnienie do wydawania poleceń wszystkim pracownikom nadleśnictwa oraz zleceniobiorcom zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pełnomocnik nadleśniczego jest powoływany na czas akcji bezpośredniej. Zadania i wyposażenie PAD precyzuje szczegółowo „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" będąca załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku.

 

          Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Augustów. W sytuacji zagrożenia pożarowego  należy dzwonić:

 

998 Straż Pożarna

112 Numer alarmowy

PAD Augustów

(87) 643 99

607 446 286

 

 

 

 

Zdjęcia: Justyna Sawicka, Grzegorz Androsiuk