Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Z PUSZCZY NA POLA RZEPAKU

Z PUSZCZY NA POLA RZEPAKU

Kilkadziesiąt zwierząt przeniosło się z Puszczy Białowieskiej na prywatne pola w okolicach Bielska Podlaskiego. Efektem jest konflikt z odnotowującymi rokrocznie ogromne straty finansowe rolnikami.

Żubr jest gatunkiem sztandarowym dla ochrony polskiej przyrody, jednak z uwagi na specyfikę gatunku wymaga on odpowiedniego nadzoru. Pozostawiona bez opieki zwiększająca się z roku na rok populacja poszukuje nowych miejsc żerowania i zwierzęta w niekontrolowany sposób opuszczają tereny dla nich przeznaczone.Żerują na prywatnych polach, powodując szkody w uprawach.

 Czytaj więcej na temat projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”

Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia w okolicach Bielska Podlaskiego, gdzie od 2015 r. kilkadziesiąt żubrów na stałe przebywa na prywatnych polach. W 2017 r. kwota wypłaconych odszkodowań w okolicach Puszczy Białowieskiej za szkody od żubra przekroczyła milion złotych, a i tak nie odzwierciedla to w pełni poniesionych strat. Brak odpowiednich działań spowodował kilkunastokrotny wzrost szkód w ciągu ostatnich trzech lat, a ich wartość ciągle rośnie.