Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

XVII Pielgrzymka Leśników i Ich Rodzin do Studzienicznej

XVII Pielgrzymka Leśników i Ich Rodzin do Studzienicznej

     W sobotę 3 czerwca leśnicy z terenu RDLP w Białymstoku po raz kolejny pielgrzymowali do Studzienicznej. Powyższa impreza organizowana jest cyklicznie od roku 2000. Scala ono środowisko leśne przez pryzmat wiary i nauczania Jana Pawła II. Pielgrzymka jest również okazją do koleżeńskich spotkań osób pracujących na co dzień w odległych miejscach i różnych instytucjach związanych z lasami.

Powyższa impreza organizowana jest cyklicznie od roku 2000. Scala ono środowisko leśne przez pryzmat wiary i nauczania Jana Pawła II. Pielgrzymka jest również okazją do koleżeńskich spotkań osób pracujących na co dzień w odległych miejscach i różnych instytucjach związanych z lasami.

     Uroczystości XVII Pielgrzymki Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej oficjalnie rozpoczął przy Pomniku Leśników dyrektor RDLP w Białymstoku – Andrzej Nowak. Następnie do zebranych przemówił minister Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA. Zgodnie z tradycją kapelan leśników i myśliwych Diecezji Ełckiej – ks. prałat Wojciech Kalinowski odmówił modlitwę . Liczne delegacje leśników i przybyłych gości  przy akompaniamencie werbli złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem poległych leśników. Oprawę uroczystości zapewnił Chór Leśników Białowieskich, który odśpiewał m.in. Hymn Leśników Polskich. Kolorytu dodała również Orkiestra Dęta OSP Lipowiec w Augustowie.

     Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem zebrani goście prowadzeni przez orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Augustowa oraz poczty sztandarowe pod przewodnictwem Adriana Bagnowskiego przeszły pod zorganizowany ołtarz polowy. W sąsiedztwie ołtarza odbyły się krótkie koncerty chóru leśnego  oraz  występy artystyczne w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Białowieży. Do liturgii wprowadził kustosz sanktuarium ksiądz kanonik Arkadiusz Pietuszewski. Po modlitwie nastąpiło procesjonalne przeniesienie obrazu Matki Boskiej Studzieniczańskiej do ołtarza polowego przez leśników z Nadleśnictwa Płaska.

     Uroczystą mszę świętą rozpoczęto o godzinie 11:30  Przewodniczył jej Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Ełcki Romuald Kamiński. W homilii nie zabrakło akcentów leśnych, nawiązujących spraw bieżących. Po mszy świętej pielgrzymi procesjonalnie udali się w kierunku kaplicy na wyspie, gdzie po krótkiej modlitwie złożono kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II. Ostatnim oficjalnym elementem uroczystości było tradycyjnie podzielenie się chlebem, przygotowanym specjalnie na tą okazję.  

     Ostatnim punktem Pielgrzymki Leśników i Ich Rodzin była wspólna AGAPA w ogrodach proboszczowskich. Czas agapy i towarzyskich spotkań umilała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipowca w Augustowie i Zespół Tańca Ludowego „BYSTRY". Chętni mogli również skorzystać z dwóch półgodzinnych rejsów statkiem po jeziorze Studzienicznym.