Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

WIELKI DZIEŃ PSZCZOŁY W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

WIELKI DZIEŃ PSZCZOŁY W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

8 sierpnia obchodzimy Święto Wielkiego Dnia Pszczół, aby przypomnieć jak największej liczbie osób o ich niezastąpionej roli środowisku oraz o zagrażającemu im wyginięciu. Pierwsza edycja Wielkiego Dnia Pszczół odbyła się w 2013 roku w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski (w szczególności na terenach wiejskich). W 2014 roku odbyło się w ramach IV edycji programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Święto to już wpisało się w kalendarze świąt ekologicznych Polaków.

Cele Wielkiego Dnia Pszczół:

  • zapoznanie uczestników z różnorodnością świata owadów zapylających,
  • wskazanie roli i funkcji zapylaczy w ekosystemach oraz odniesienie ich do funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym,
  • ukazanie problemów ochrony zapylaczy oraz wskazanie działań, które każdy z nas może podjąć.

Nadleśnictwo Augustów wspólnie z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach po raz pierwszy przyłączyło się do tej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej dotyczącej roli pszczół. Z tej okazji edukatorzy obu nadleśnictw odwiedzili Leśną Akademię w Augustowie. Poza wysłuchaniem krótkiego wykładu, a także wzięciem udziału w grze terenowej, najmłodsi mogli pomóc pszczołom budując hotele dla owadów. Wszystko po to, aby pokazać uczestnikom zajęć jak ważne są pszczoły w naszym życiu i jak każde z nas bez względu na miejsce zamieszkania (miasto, wieś) może zadbać o te owady. Jest to bardzo ważna lekcja ponieważ jak wskazują naukowcy, pszczół ubywa. Sam Albert Einstein stwierdził: „Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia”.

Nadleśnictwo Augustów wspólnie z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach po raz pierwszy przyłączyło się do tej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej dotyczącej roli pszczół. Sam Albert Einstein stwierdził: „Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia”.

Ostatnie lata w naszej puszczy to również powrót do bartnictwa dzięki zrealizowanemu przez Nadleśnictwo Augustów projektu „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach” finansowanego z Funduszy Norweskich. Celem projektu było uświadomienie roli pszczół w ekosystemie i wzrost świadomości społecznej o konieczności aktywnej ochrony rodzimych ras pszczół, powstrzymania utraty równowagi biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów. Podstawą przeslania edukacyjnego  było ukazanie wagi i złożoności tradycyjnego bartnictwa oraz ułatwienie samodzielnego podjęcia działań nad poprawą warunków życia dzikich pszczół. Utworzono szereg ścieżek edukacyjnych o tematyce bartniczej. Wydano publikacje m.in. „Przewodnik po roślinach miododajnych”, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pszczelarzy. Powstało kilkanaście kłód bartnych i barci wydzianych (wydłubanych) w sosnach. Zrealizowane działania koncentrowały się na ochronie pszczół, nie na pozyskiwaniu miodu.