Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Walentynki z gągołami

Walentynki z gągołami

Motywem przewodnim tego spotkania były ptaki i budki lęgowe.

Od kilku miesięcy Nadleśnictwo Augustów ściśle współpracuję z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Augustowie, którego głównym motywem pracy jest wychowywanie, resocjalizacja oraz edukacja dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

                W ten szczególny dzień, 14 lutego podopieczne wraz z wychowawcą i naszym edukatorem w asyście leśniczego wybrali się w teren. Motywem przewodnim tego spotkania były ptaki i budki lęgowe.

Na samym początku omówiono krótko zakresu ochrony ptaków w Lasach Państwowych, która jest jednym z wielu elementów ochrony lasu i przystąpiono do zawieszania budek lęgowych dla gągołów. Nadleśnictwo Augustów na swoim terenie ma wywieszonych łącznie około 1500 sztuk budek lęgowych różnego typu tj.:

a) A1 – dla najmniejszych dziuplaków (sikora modra, muchołówka żałobna),

b) A – dla większych dziuplaków (sikora bogatka, wróbel, mazurek),

c) B – dla szpaka, krętogłowa, kowalika, pleszki,

d) D – dla gołębia siniaka, dudka,

e) E – dla puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi.

                Dodatkowo Nadleśnictwo Augustów od kilku lat rozwiesza na swoim terenie budki i kosze lęgowe dla gągołów i nurogęsi oraz krzyżówek. Budki rozwieszane są w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu aby kaczęta mogły szybko znaleźć się na wodzie, gdzie są bezpieczne. Kosze stawiane są na kołkach wbitych w dno, zabezpieczonych plastikową rurą, która uniemożliwia drapieżnikom dostanie się do gniazd. Dzięki tym działaniom, znacznie zwiększyła się udatność lęgów, ponieważ kaczki nie muszą zakładać gniazd daleko od wody. W pierwszym roku po rozwieszeniu budek zaledwie 10 % było zajęte a po trzech latach ponad połowa.

              

 

 

Za pracowitość i entuzjazm w realizowanym wspólnie przedsięwzięciu podopiecznym i wychowawcom Ośrodka Wychowawczego w Augustowie DZIĘKUJEMY !!!

 

 

Zdjęcia- Marek Węgrzynowicz