Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach

Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach

25 marca 2014 roku Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" zatwierdził listę rankingową.

Projekt złożony przez Nadleśnictwo Augustów pod nazwą: „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach" znalazł się na drugim miejscu listy i uzyskał 85% wnioskowanego wsparcia w wysokości do 1 096 160 PLN.

Projekt zakłada wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia mające na celu odtworzenie tradycyjnego bartnictwa na terenie Puszczy: Augustowskiej, Białowieskiej, Knyszyńskiej i Piskiej. Zaplanowane warsztaty przygotują przyszłych bartników do samodzielnej pracy. Naukowa identyfikacja ras pszczół zasiedlających barcie i kłody bartne pozwoli na rozpoznanie stanu i kondycji zdrowotnej pszczół bytujących w lasach. Ważnym elementem będzie analiza aspektów prawnych związanych z bartnictwem.  Wykonane ekspozycje, punkty i ścieżki edukacyjne we wszystkich nadleśnictwach biorących udział w projekcie i przekrojowe publikacje w formie przewodników i albumu zachęcą do korzystania z przygotowanej oferty terenowej. Konferencje staną się okazją do wymiany doświadczeń i podsumowania kolejnych etapów prac. Promocji idei odtwarzania bartnictwa służyć również będzie specjalna strona internetowa, będąca  bazą danych i źródłem bieżących informacji.

Beneficjent Projektu Nadleśnictwo Augustów i Partnerzy projektu Nadleśnictwa: Browsk, Maskulińskie, Supraśl oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Zwierzętach i Uniwersytet w Białymstoku wydział Prawa – mają wyjątkową okazję do poprawy warunków bytowania dzikich pszczół.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych przywróceniem tradycyjnego bartnictwa i tematyką z tym związaną!

Oficjalny logotyp instytucji wspierających