Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Sztandar – słowo niemal święte

Sztandar – słowo niemal święte

„Sztandar – słowo niemal święte, o randze pierwszorzędnej, pojęcie niebagatelne najwyżej związane z etyką, moralnością, filozofią i obyczajem”.

W sobotę 6.07.2024 r. na Rynku Zygmunta w Augustowie, podczas uroczystego apelu będącego otwarciem obchodów 100-lecia LP w Królewskiej Puszczy Augustowskiej.

Dyrektor RDLP w Białymstoku Tadeusz Wilczyński, wręczając sztandar Nadleśniczemu Adamowi Sieńce powiedział:„Wręczam sztandar Nadleśnictwu Augustów, jako symbol najwyższego uznania, godności, dumy i wszystkich szczytnych idei motywujących wysiłki wszystkich pokoleń jego leśników.”

Rodowód sztandaru jest niewątpliwie wojskowy. Znak który w bitewnym zgiełku wskazywał miejsce pobytu dowódcy z biegiem czasu zatracał stopniowo tę swoją funkcję praktyczną a nabierał symbolicznej.

Na nadanie sztandaru, wykorzystywane są zwykle momenty rocznicowe i takowy czas przypadł nam właśnie w bieżącym roku. W roku 1924 powołana została instytucja Lasów Państwowych, w roku 1824 Leśnictwo Rządowe Augustów, odpowiadające swoim zasięgiem terytorialnym, powierzchnią i rangą współczesnemu Nadleśnictwu Augustów.

Rewers (lewa strona płata) zawiera aktualnie obowiązujące logo Nadleśnictwa Augustów, jako jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, natomiast płat prawy zawiera szereg symboli, które określają umiejscowienie Nadleśnictwa Augustów w czasie (historii) i przestrzeni (geografii politycznej regionu).

Centrum płata zajmuje historyczne logo Lasów Państwowych z okresu międzywojennego. Jego głównym elementem jest orzeł w koronie. Logo dopełniają litery LP (jak Lasy Państwowe) po bokach orła, oraz napis – AUGUSTÓW.

Pod napisem AUGUSTÓW, widnieje data – 1824 – rok powołania Leśnictwa Rządowego Augustów w Królestwie Polskim.

Narożniki prawego płata uzupełniają symbole ważne dla tożsamości augustowskich leśników. Pierwsze miejsce (prawy górny narożnik przy drzewcu) zajmuje cudowny obraz Matki Boskiej Studzieniczańskiej. Drugie w hierarchii ważności miejsce (prawy dolny narożnik) przeznaczono pod herb Województwa Augustowskiego – administracyjnego obszaru Królestwa Polskiego, za istnienia którego powołano historyczne Leśnictwo Skarbowe Augustów.

Lewy górny narożnik zajmuje godło Powiatu Augustowskiego, jednostki administracyjnej w której zawiera się cały zasięg terytorialny Nadleśnictwa, lewy dolny – herb miasta Augustowa, które użycza swej nazwy jednostce i jest jej siedzibą. Tłem awersu również jest zieleń – kolor urzędowy LP.