Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

SZKÓŁKA LEŚNA-WIOSENNE CENTRUM PRAC LEŚNYCH

SZKÓŁKA LEŚNA-WIOSENNE CENTRUM PRAC LEŚNYCH

Wraz z nadejściem wiosny nadchodzi jedno z ważniejszych działań jakie leśnicy muszą wykonać- czas odnowień i zalesień.

Odnowienie = zalesieniom???

Odnowienie  to wprowadzenie nowego pokolenia drzew w miejsce drzewostanów wyciętych. Zalesienia polegają na zagospodarowaniu terenów bezleśnych i nieużytków.

Szkółkę leśną można nazwać gospodarstwem produkującym materiał sadzeniowy i w zależności od przyjętego kryterium dzielimy na:

- z punktu widzenia celów produkcji- leśne i zadrzewieniowe,

- ze względu na rozplanowanie kwater- scalone i zespolone,

- z uwagi na wielkość- wielkoobszarowe ponad 10 ha i małe poniżej 3 ha, czyli gospodarcze,

Dodatkowy podział szkółek ze względu na typ:

- tradycyjne, produkujące sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym,

- szkółki kontenerowe, gdzie hodowane są sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym w kontrolowanych warunkach

W szkółkach leśnych prowadzi się produkcję materiału sadzeniowego drzew i krzewów, jednorocznego lub kilkuletniego do odnowień, zalesień i poprawek.

 

Prace przygotowawcze do zalesień i odnowień mają na celu przygotowanie materiału sadzeniowego niezbędnego do wiosennych prac odnowieniowych i zalesieniowych w leśnictwach.

 

Prace te najczęściej rozpoczyna się inwentaryzacją zapasu sadzonek, a w dalszej kolejności- wyjmowaniem, sortowaniem, pakowaniem i składowaniem sadzonek, a także ich transportem na miejsce sadzenia.

Z chwilą, gdy gleba rozmarznie pracownicy szkółki przystępują do wyjmowania sadzonek z ziemi. Czynności te musza być wykonane z należytą starannością by nie dopuścić do  uszkodzenia pędów i systemu korzeniowego. Sadzonki mogą być wyjmowane na różne sposoby: ręcznie, częściowo zmechanizowanie lub w pełni mechanicznie. Pierwszy sposób jest bardzo czasochłonny i mało wydajny, ale najbardziej precyzyjny.

Wyjęty materiał sadzeniowy podlega klasyfikacji jakościowej, tzn. sortowaniu. Jest to zajęcie bardzo czasochłonne i wymagające sporego doświadczenia od pracowników szkółki. W czasie sortowania kontroluje się m.in. czy sadzonki nie są uszkodzone, ich część nadziemna ma odpowiednią wysokość, a system i szyja korzeniowa mają odpowiednią długość i grubość.  Po przesortowaniu sadzonek układa się je w pęczki o określonej liczbie, co ułatwia ich dalsze wykorzystanie.

Kolejnym etapem jest przechowywanie sadzonek. Zanim ruszą one w drogę na miejsce sadzenia, co może nastąpić niemal po wyjęciu sadzonek są one odpowiednio zabezpieczane przed przesychaniem poprzez ich zadołowanie tj. w specjalnie przygotowanych do tego celu dołach, znajdujących się  w miejscach nienasłonecznionych, składa się sadzonki, a ich korzenie okrywa się warstwą gleby. Często przed czynnościami związanymi z przechowywaniem sadzonek, ich korzenie są dodatkowo zabezpieczone przed przesychaniem przez tzw. żelowanie.

Następnie tak przygotowany materiał zgodnie z zapotrzebowaniem rozwożony jest do leśnictw.