Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Po raz drugi gościliśmy naszych partnerów zagranicznych

Po raz drugi gościliśmy naszych partnerów zagranicznych

W ubiegłym tygodniu gościliśmy delegacje partnerów Projektu "Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom".

Przedstawiciele Auksztockiego Parku Narodowego z Litwy i Parku Narodowego Huculszczyzna z Ukrainy wzięli udział w X-tym jubileuszowym Barciowisku.

Podczas wizyt terenowych zostały im przedstawione zrealizowane działania projektowe oraz walory Puszczy Augustowskiej. Puszcza Augustowska została też pokazana w trakcie spływu Kanałem Augustowskim z Augustowa do Gorczycy.

Delegacja z Ukrainy miała dodatkowo zorganizowany pobyt w Wigierskim Parku Narodowym i ośrodku hodowli głuszca w Nadleśnictwie Głęboki Bród.

Kilkudniowy pobyt pozwolił na wzajemną wymianę doświadczeń związanych z ochroną zapylaczy i przedstawienie swoich działań i pracy codziennej.