Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Polskie tangi

Polskie tangi

W Baszkirii powstały dwie pierwsze polskie tangi*

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z tzw. funduszy norweskich „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach"  w dniach 24.06-01.07.2015 roku  miała miejsce wizyta przedstawicieli partnerów projektu w Baszkirii. Przedstawiciele nadleśnictw, RDLP w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku i SGGW w Warszawie zapoznali się z bartnictwem w Parku Narodowym Szulgan Tasz oraz pszczelarstwem w otoczeniu parku. W czasie pobytu we współpracy z pracownikami parku  wydziano ( wykonano) dwie barcie. Ze strony polskiej barcie dziali pracownicy Nadleśnictwa Augustów: Adam Korzeniecki i Adam Sieńko. Do tej pory to Baszkirowie dziali barcie i kłody bartne w Polsce. Tym razem  wspólnymi siłami w dwóch wiekowych sosnach powstały barcie. Na sosnach zgodnie z wielowiekową tradycją wykonawcy umieścili swoje znaki bartne, które po baszkirsku zwie się tangami. Co ciekawe na jednej barci  znalazły się dwie tangi baszkirskie, jedna tatarska i jedna polska. Na drugiej barci znalazła się tanga baszkirska i polska. Polskie dwa znaki bartne są pierwszymi trwałymi śladami współpracy pomiędzy Polakami i Baszkirami. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku barcie zostaną  zasiedlone przez pszczoły.

*Tanga – ciosno, znak bartny.