Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Pierwsze żubry w Puszczy Augustowskiej

Pierwsze żubry w Puszczy Augustowskiej

Samiec i trzy młode samice zostały przewiezione do zagrody adaptacyjnej znajdującej się na terenie Nadleśnictwa Augustów. Tworzenie małych populacji tego gatunku jest jednym z założeń projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”. Działanie ma na celu rozmieszczenie żubrów w różnych kompleksach leśnych na terenie Polski, co zminimalizuje prawdopodobieństwo transmisji chorób pomiędzy populacjami i wpłynie korzystnie na dobrostan zwierząt.

 Jest to zalążek nowego wolnego stada, które już wkrótce zamieszka w Puszczy Augustowskiej. Zwierzęta zostały odłowione ze stada wolnościowego w Puszczy Boreckiej. Zgodnie z decyzją GDOŚ wszystkie przywiezione osobniki muszą zostać poddane kilkutygodniowej kwarantannie. Będzie to dobra okazja do przystosowania się do nowych warunków, a pracownikom Nadleśnictwa Augustów (RDLP w Białymstoku),  wdrożyć się do bieżącej opieki nad żubrami. W trakcie tego czasu będzie minimalizowany kontakt z ludźmi, jedynie wybrane osoby będą mogły przebywać w pobliżu zagrody.

W najbliższych tygodniach oczekujemy na przybycie kolejnych osobników, z którymi stworzą założycielskie stado  subpopulacji augustowskiej. Wypuszczenie zwierząt na wolność nastąpi po otrzymaniu zgody ze strony służb weterynaryjnych i Pani profesor Wandy Olech. Docelowo Puszczę Augustowską ma zamieszkiwać stado liczące około 50 osobników.