Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Pierwsze spotkanie z partnerami

Pierwsze spotkanie z partnerami

W ubiegłym tygodniu w ramach realizacji projektu „ Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom” gościliśmy delegacje partnerów zagranicznych. Odwiedzili nas pracownicy Parku Narodowego Huculszczyzna z Ukrainy i Auksztockiego Parku Narodowego z Litwy.

W pierwszym dniu pobytu goście brali udział w konferencji „X lat bartnictwa w Puszczy Augustowskiej”.

W drugim dniu podczas objazdu terenu Puszczy Augustowskiej zapoznaliśmy partnerów ze zrealizowanymi działaniami ochrony czynnej zapylaczy i efektami innych projektów.

Trzeci dzień pobytu to wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego podczas którego pracownicy parku przedstawili najbardziej atrakcyjne miejsca w Basenie Środkowym parku.

Czwarty dzień wizyty to spływ Kanałem Augustowskim od Augustowa do Gorczycy, podczas którego pokazano ciekawe miejsca w Puszczy Augustowskiej.

Ostatniego piątego dnia goście z Ukrainy odwiedzili Nadleśnictwo Głęboki Bród, gdzie mieli możliwość zapoznać się z efektami projektu ochrony głuszca.

Kolejna wizyta partnerów jest planowana w lipcu i połączona będzie z udziałem ich drużyn w X-tym Barciowisku, które odbędzie się 22 lipca.