Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Pierwsze kroki na wolności

Pierwsze kroki na wolności

3  kwietnia br. z zagrody aklimatyzacyjnej Nadleśnictwa Augustów zostały wypuszczone na wolność 4 żubry ( 3 krowy i 1 byk ). Od kilku dni w pobliżu zagrody przebywało stado 9 osobników wolnożyjących. Daje to nadzieję na szybkie połączenie się w jedno stado. Zostanie ustalona hierarchia ważności - czyli który osobnik będzie przewodnikiem. Zakładamy, że dalej to będzie dotychczasowa przewodniczka stada krowa Ostoja, ale czas pokarze co ustalą żubry.

Dzięki założonej obroży telemetrycznej będziemy monitorować miejsca pobytu żubrów na bieżąco. Mamy nadzieję, że już niedługo dowiemy się o wycieleniach i będziemy szukać imion dla nowych cieląt.