Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nowy Partner w projekcie ochrony pszczoły

Nowy Partner w projekcie ochrony pszczoły

Wśród działań zaplanowanych i realizowanych w ramach projektu „ Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom” znajduje się współpraca z Partnerami zagranicznymi. Na etapie pisania i uzyskiwania dofinansowania mieliśmy podpisane umowy partnerskie z podmiotami z Rosji i Białorusi. Ze względu na agresję Rosji na Ukrainę współpraca została z nimi przerwana.

16 listopada podpisaliśmy nową umowę partnerską z Narodowym Przyrodniczym Parkiem Huculszczyzna z Ukrainy. Park łączy walory przyrodnicze z bogatymi tradycjami samoistnej narodowej kultury etnograficznej grupy Hucułów.  Około 95 % terenu Parku zajmują lasy. Jedną z atrakcji Parku jest kompleks „Majątek Świętego Mikołaja” obok, którego znajduje się strefa rekreacyjna „Pasieka Świętego Mikołaja”.

Mamy nadzieję na wymianę doświadczeń dotyczących pasiecznictwa i bartnictwa. Jesteśmy przekonani, że już w przyszłym roku pojawią się pierwsze barcie i kłody bartne w huculskich lasach.