Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nowa subpopulacja żubra w Puszczy Augustowskiej już na wolność

Nowa subpopulacja żubra w Puszczy Augustowskiej już na wolność

Stado siedmiu żubrów, które trafiły niedawno do zagrody adaptacyjnej w Puszczy Augustowskiej w czwartek 5 kwietnia 2018 r. opuściło zagrodę.

Z tej okazji Nadleśnictwo Augustów zorganizowało specjalne spotkanie, w którym uczestniczyła m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pani Małgorzat Joanna Golińska, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Bogusław Piątek, Pan Marek Kajs Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Beata Bezubik, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Piotr Karnasiewicz. W pierwszej części spotkania odbyły się wykłady wygłoszone przez Panią prof. Wandę Olech- Piasecka z SGGW w Warszawie o sytuacji żubra w Europie i Polsce a potem głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Wojciech Szostak prezentujący działania wykonane przez nadleśnictwo w ramach realizacji projektu. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy udali się  do zagrody adaptacyjnej żubrów w leśnictwie Kozi Rynek. Zebrani mieli okazję nawet zobaczyć jednego z żubrów, który zainteresował się zgromadzeniem i przypatrywał się przez chwilę całemu zamieszaniu.

Pięć krów i dwa byki w zagrodzie adaptacyjnej na terenie naszego nadleśnictwa spędziły kilka ostatnich tygodni. W Puszczy Augustowskiej nowe stado będzie miało znakomite warunki żerowania. Najstarsza krowa została wyposażona w obrożę telemetryczną, co pozwoli na późniejsze śledzenie jej wędrówek i tym samym całego stada.

Początek tworzenia wolnego stada w Puszczy Augustowskiej to ważny etap w realizacji projektu „Kompleksowej projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. Takie rozpraszanie utrudnia przenoszenie chorób między stadami, poprawia ich warunki bytowe i ogranicza potencjalne konflikty związane ze szkodami w uprawach. Często padało pytanie co żubry wniosą do Puszczy Augustowskiej - wniosą wiele dobrego, nie tylko dla promocji regionu, ale też rozwoju flory i fauny, zwiększając bioróżnorodność.

                Podczas spotkania zaprosiliśmy  uczestników do udziału w wyborze imion dla żubrów. Przedstawiono listę imion, z których należało wybrać 5 imion dla samic oraz dwa dla samców - mile widziane były też inne propozycje.  Oficjalne imiona muszą zaczynać się od litery „KA”, które wyróżniają nizinne żubry odłowione z wolnej populacji. Wybrane imiona będą wpisane do Księgi Rodowodowej Żubrów.