Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nauka i barcie

Nauka i barcie

W ramach projektu przywracającego lasom tradycyjne bartnictwo kontynuowane są zadania z zakresu osłony naukowej. Do barci i kłód bartnych po raz kolejny przyjechali pracownicy naukowi SGGW w Warszawie w celu zbadania bieżącej kondycji pszczół.

Patronat naukowy ma na celu określenie skuteczności zasiedlania barci i kłód oraz zidentyfikowanie ras pszczół zasiedlających. W szczególności dotyczy identyfikacji odmian pszczół, bieżącą kondycję zdrowotną, występowanie i zwalczanie ewentualnych  chorób, określenie potrzeb zakresu i sposobu dokarmiania.

W tym celu koniczne było otwieranie wybranych barci i kłód bartnych w celu pobrania próbek. Spektakularnym przedsięwzięciem było odławianie żywych pszczół, umieszczanych w specjalnie przygotowanych pojemnikach. 

W przypadku barci i kłód dotychczas nie zasiedlonych naukowcy opracowują metody introdukcji dzikiej pszczoły leśnej z zamkniętego obszaru hodowlanego.