Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

IV Puchar Dyrektora RDLP w Białymstoku w leśnej topografii

IV Puchar Dyrektora RDLP w Białymstoku w leśnej topografii

W dniu 19 września na terenie Nadleśnictwa Augustów przeprowadzone zostały leśne ćwiczenia terenowe

Impreza nosiła nazwę IV Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w leśnej topografii. Tegoroczny puchar przebiegał w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych oraz 70-lecia Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Impreza miała charakter otwarty. Organizatorzy bowiem przygotowali trasę otwartą dla wszystkich zainteresowanych. Nadleśnictwo Augustów w tym dniu udostępniło również powierzchnię z siecią stałych punktów kontrolnych położonych wokół miejscowości Studzieniczna. Zrealizowany projekt nosi nazwę "Poznaj Swój Las" i jest dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa Augustów. Dzięki niemu każdy zainteresowany, w każdej chwili będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności w leśnej nawigacji.

W Pucharze uczestniczyły 23 pełne zespoły reprezentujące Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Wojsko, Inspekcję Transportu Drogowego, Parki Narodowe, szkoły leśne i mundurowe oraz nadleśnictwa i RDLP w Białymstoku. Łącznie na starcie stanęło 77 osób. Wszyscy uczestnicy dotarli do mety jednak aż 28 nie zostało sklasyfikowanych. Głównym powodem braku klasyfikacji było przekroczenie limitu czasu 120 minut a w dalszej kolejności pominięcie lub błędne potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym.

Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach indywidualnych oraz trzech zespołowych. Długości trasy wynosiły od 3,5 km w kategorii otwartej do ponad 6 km w pozostałych i mieli do odnalezienia kilkanaście punktów kontrolnych. Rywalizacja przebiegała w bardzo dobrych warunkach pogodowych. Przygotowane trasy były atrakcyjne dla uczestników, chociaż stopień trudności nie należał do największych.

Podstawą do poruszania się po lesie była otrzymywana w w chwili startu mapa w skali 1:10 000 w standardzie IOF. O zwycięstwie indywidualnym decydował uzyskany czas i odnalezione w ustalonej kolejności wszystkie punkty kontrolne. Na podstawie indywidualnych rezultatów komisja sędziowska ustaliła kolejność zespołów. Limit czasowy na pokonanie trasy wynosił 120 minut.

IV Puchar Dyrektora RDLP w Białymstoku w Leśnej Topografii spełnił swój cel w zakresie doskonalenia umiejętności sprawnego poruszania się z mapą po lesie, przyczynił się do wykazania atrakcyjności lasu jako miejsca odpoczynku i rekreacji. Z pewnością zdobyte umiejętności okażą się przydatne jako umiejętność życiowa, a także podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Kolejna edycja Pucharu odbędzie się w 2015 roku w Puszczy Knyszyńskiej.

Autor tekstu: Włodzimierz Protasiewicz.