Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Dzień krajobrazu

Dzień krajobrazu

     24 października w ramach współpracy patronackiej z ACE uczniowie klas I i III technik architektury krajobrazu uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej, zorganizowanej z okazji Dnia Krajobrazu. Przewodnikiem po terenie Puszczy Augustowskiej był st. spec. ds. edukacji leśnej społeczeństwa, Pan Karol Chodkiewicz. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru, podczas którego Pan Karol omawiał mijany krajobraz, zarówno ten naturalny, jak i przekształcony przez człowieka. Uczestnicy zajęć analizowali napotkane elementy architektoniczne w stanie obecnym i ich kompozycję w otaczającej przestrzeni. Po spacerze odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Końcowym punktem wycieczki była wizyta w Izbie Edukacji Leśnej "W Puszczy Głuszca".

     Dzięki zajęciom terenowym uczestnicy mieli okazję dostrzec z bliska, w środowisku naturalnym, efekty zjawisk przyrodniczych i skutki działalności człowieka na las i jeziora. Młodzież przypominała sobie również gatunki roślin, o których niejednokrotnie wspomina się podczas zajęć z przedmiotów zawodowych.