Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Bory bartne na ratunek ginącym pszczołom

Bory bartne na ratunek ginącym pszczołom

W Augustowie leśnicy zorganizowali spotkanie, którego celem było podjęcie inicjatyw i uzgodnienie zakresu działań służących znaczącej poprawie warunków życia pszczół, w tym ginącej Pszczoły Augustowskiej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Ryszard Ziemblicki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Ireneusz Chojnacki  - zaangażowany w ochronę środowiska reżyser i producent filmowy, Tatiana Baranowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, będąca wnuczką łotewskiego pszczelarza i społeczną  łączniczką pomiędzy pszczelarzami z Polski i Baszkirii, Lech Żmuda – wieloletni Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Augustowie oraz gospodarze spotkania: Tadeusz Wasilewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów i Adam Sieńko – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów . Ponadto udział w spotkaniu wzięli pasjonaci pszczelarstwa, chcący aktywnie wesprzeć tworzącą się ideę.

W efekcie bardzo rzeczowej wymiany informacji i poglądów oraz rozmów i konsultacji  podjęto wiążące decyzje co do zakresu realizacji projektu. Uzgodniono sposoby kwalifikacji obiektów oraz wybrano pięć miejsc, w których powstaną pierwsze bory bartne. Podstawą będą trzy Leśne Kompleksy Promocyjne – W Puszczy Boreckiej, Puszczy Knyszyńskiej i w Lasach Mazurskich oraz dodatkowo w dwóch regionach, gdzie zachowały się pozostałości dawnych tradycji bartniczych – w Puszczy Kurpiowskiej i Puszczy Augustowskiej.  

Zatem proces odtwarzania barci, które w dawnych czasach liczono w tysiącach, można uznać za rozpoczęty.

 

 

Fot. Prezentacja dr inż. Adama Sieńko na temat możliwości odtworzenia tradycji borów bartnych.