Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

BARCIOWISKO 2022 JUŻ ZA NAMI

BARCIOWISKO 2022 JUŻ ZA NAMI

23 lipca przy siedzibie nadleśnictwa Augustów odbyło się IX Barciowisko.

W konkursie dziania kłód bartnych wzięło udział 19 dwuosobowych drużyn. Dodatkową kłodę wydziały osoby, które odwiedziły Barciowisko i „zaraziły się” dzianiem. Wszystkie zespoły posługiwały się tradycyjnymi narzędziami bartnymi wykutymi przez kowala z Augustowa. Dziesięć drużyn stanowili leśnicy nadleśnictw Puszczy Augustowskiej biorący udział w projekcie:

 „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”.  

Dziewięć drużyn reprezentowało pasjonatów bartnictwa począwszy od Sudetów do Pomorza. Po powitaniu, odczytaniu listów od Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów dał hasło do rozpoczęcia rywalizacji.

Pomimo wysokiej temperatury żaden z uczestników nie „odpuszczał” pieszni, skobliczki i cieślicy. Po trzygodzinnej rywalizacji powstało kolejne 20 kłód, które trafią do lasów i jego okolic w Polsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody związane z bartnictwem i pszczelarstwem leśnym.

Na zakończenie przy tradycyjnym kartaczu i jagodziance wymieniono się wrażeniami i kolejnymi doświadczeniami bartnymi.

Do zobaczenia za rok na X-tym Barciowisku!!!

Więcej informacji o Projecki można uzyskać na stronie internetowej: www.tradycyjne-bartnictwo.pl

Projekt „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu: "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.