Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

2 luty 2019 r.- Światowy Dzień Mokradeł

2 luty 2019 r.- Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł, zwany również Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych, obchodzony jest 2 lutego od 1997 roku. Datę tę wyznaczyło podpisanie w 1971 roku konwencji ramsarskiej.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, to najstarsza światowa konwencja poświęcona ochronie środowiska przyrodniczego. Jej celem jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł.

Dotychczas Konwencję Ramsarską podpisało 170 państw, które łącznie wyznaczyły ponad 2300 obszarów pokrywających blisko 250 mln ha. W Polsce wyznaczonych jest 19 obszarów Ramsar, w tym sześć parków narodowych, pięć obszarów jeziornych, torfowiska karpackie i karkonoskie, dwa kompleksy stawów rybnych i ujście Wisły.

Według konwencji ramsarskiej, mokradło jest obszarem leżącym na pograniczu środowiska wodnego i lądowego. Obejmuje zarówno obszary podmokłe, wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie.

Mokradła wspierają nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Tereny podmokłe i obszary nadrzeczne są także rezerwuarami wody pitnej,  odgrywają również dużą rolę w oczyszczaniu wód i zmniejszeniu zagrożenia powodziowego. Mokradła są również siedliskiem wielu gatunków zwierząt i roślin. W warunkach naturalnych mokradła porośnięte są zbiorowiskami bagiennymi i łęgowymi, zaś prawie 77% powierzchni mokradeł stanowią zbiorowiska łąk świeżych.

Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

W Polsce naturalne i odwodnione miejsca występują na obszarze o powierzchni około 4,4 mln ha, co stanowi około 14,2% powierzchni kraju. Ochrona terenów podmokłych wymaga odpowiednich działań. Według Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej, brak poprawy działań na rzecz ochrony terenów podmokłych przyczyni się, że do 2050 roku w przynajmniej 60 krajach pogorszy się sytuacja związana z niedoborem wody i znacząco wzrośnie zagrożenie związane z powodziami.

Więcej informacji na temat Konwencji Ramsarskiej:

https://www.gdos.gov.pl/swiatowy-dzien-mokradel-14

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel

https://www.ramsar.org/

Infografiki na temat projektu małej retencji:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/media/ckps/Flipbook_MRN_PL/

http://www.ckps.lasy.gov.pl/media/ckps/Flipbook_MRG_PL/